รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การก่อเหตุร้ายตามลำพัง ภัยคุกคามใกล้ตัว
รายละเอียด :
ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พิจารณาเห็นว่า เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายและสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 page 1 / 29  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินโอนครั้งที่ 2 [23-05-2561]
 หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร [22-05-2561]
 ขอเชิญส่งบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่น [22-05-2561]
 โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย  [22-05-2561]