รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
กำหนดการและรายชื่อบุคลากรทางลูกเสือต้านยาเสพติด
รายละเอียด :
รายชื่อผู้เข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)
ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-04-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 ดาวน์โหลดใบประกาศ ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน 2562 [24-10-2561]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [24-10-2561]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 [18-10-2561]
 โครงการค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 [14-10-2561]