รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
งานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ในวันงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-04-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 page 1 / 140  
 การประชุมข้าราชการและ ลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ  [22-10-2561]
  นายชวกร ชลสิทธิ์ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ [21-10-2561]
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2561]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2561]