โครงการส่งเสริมทักษะทา...
ศรียาภัย

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึ...
มัธยมบ้านทำเนียบ

ส่งมอบทุนมูลนิธิวิภาวด...
สุราษฎร์ธานี

ไหว้ครู ๒๕๖๑
พระแสงวิทยา

โครงการค่ายเยาวชนพิทัก...
สุราษฎร์ธานี

ร่วมรับเสด็จฯทูลกระหม่...
สุราษฎร์ธานี

    แสดงทั้งหมด