<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2560)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  ปฏิทิน
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801  ข่าวประชาสัมพันธ์ - การจัดซื้อจัดจ้าง สพม. เขต 11
 
 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [12 ก.พ. 2562] 
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

อ่านรายละเอีย...

เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [11 ม.ค. 2562] 
เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

อ่านรา...

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [17 ธ.ค. 2561] 
เกณการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561


รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [19 พ.ย. 2561] 
รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561

อ่านรา...

รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [05 พ.ย. 2561] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้น...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [17 ต.ค. 2561] 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


การประกวดราคาซื้อรถบริการนักเรียน(รถบรรทุก 6 ล้อเอ...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [11 ต.ค. 2561] 
ด้วยโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบริการนักเรียน (รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์)จำนวน 1 คัน


การประกวดราคาซื้อสื้อการเรียนการสอนฯ(คอมพิวเตอร์พื...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [11 ต.ค. 2561] 
ด้วยโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ซื้อสื้อการเรียนการสอนฯ(คอมพิวเตอร์พื้นฐาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th