ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
ฝากถึงโรงเรียน

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ AcuConference

- สอบถามเกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้ที่ กลุ่มไลน์งานข้อมูลสารสนเทศ สพม.11

- ระบบ SET สอบถามการใช้ระบบที่ นางบุษกร เพ็ชรพวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทร 0815428209


Web Application

เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบ SGS (Secondary Grading System) จัดทำข้อมูลทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ระบบ DEEP (Digital Education Excellence Platform) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data Management Center [DMC] 2563 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
(กรุณาทำตามคู่มือทุกขั้นตอนก่อน หากมีข้อขัดข้องสงสัย สอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้แล้ว)
(ระยะที่ 1 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 18 กรกฎาคม 2563)
(ระยะที่ 2 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 9 ธันวาคม 2563)
(ระยะที่ 3 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม 2564)

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
สำหรับให้โรงเรียนขอรหัส G จากระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ เพื่อนำไปกรอกเพิ่มนักเรียนในระบบ DMC ได้
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Education Management Information System [EMIS] 2563

M-OBEC ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ [รวมอยู่กับระบบ EMIS]

B-OBECระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-25 ตุลาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน(PSC) และ สพท.(PAC)

โหลดโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) FULL ไม่ต้องลงตัว Update (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งาน : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) (ที่มา สพฐ.)

__________________________________________________________________________________

โหลดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร SMART CARD (ที่มา สพฐ.) และคู่มือเครื่องอ่านบัตร SMART CARD (ที่มา สพฐ.)

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2558 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2556
(ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบ EMIS ปีการศึกษา 2556 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ปีการศึกษา 2556 (ที่มา สพฐ.)
แผนผังการดำเนินการตรวจเด็กซ้ำซ้อน (ที่มา สพฐ.)
สรุปแนวทางการดำเนินการออกรหัส G (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้ระบบเพื่อขอรหัส G _School_V.1.0 (ที่มา สพฐ.)
แบบข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) (ที่มา สพฐ.)
คำนิยามข้อมูลสารสนเทศ (ที่มา สพฐ.)
แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป (ที่มา สพฐ.)
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (ที่มา สพฐ.)
แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC (ที่มา สพฐ.)

*** มีข้อสงสัยในการใช้งานระบบและขอคำแนะนำได้ที่ ***

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 21
อรฉัตร สุขนิตย์ 0-80450-0661 LineID : 0804500661

รายละเอียดของปัญหา สามารถส่งมาได้ที่
อรฉัตร สุขนิตย์ e-mail : orachat.s.iem@secondary11.go.th
คุณนพกฤษฎิ์ ( ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง สพฐ.) e-mail : bopp.dmc@gmail.com