ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
ฝากถึงโรงเรียน

- ขอประกาศขยายระยะเวลาข้อมูลออกไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 00.00 น. (เอกลักษณ์ ทิมทอง 10 มิถุนายน 2561)
- เจ้าหน้าที่โรงเรียนกรุณากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการต่อไป (แจ้ง ณ วันที่ 23-05-2561)
- โหลดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร SMART CARD (ที่มา สพฐ.) และคู่มือเครื่องอ่านบัตร SMART CARD (ที่มา สพฐ.) (แจ้ง ณ วันที่ 23-05-2561)
- โรงเรียนสามารถลงทะเบียนใน ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โดยให้เตรียมภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาขน เป็นไฟล์ jpg และ pdf สำหรับใช้ในการลงทะเบียนสมัครเพื่อใช้ระบบนี้ ซึ่งระบบนี้จะใช้ออกรหัส G เพื่อนำไปกรอกเพิ่มนักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก ในระบบ DMC (แจ้ง ณ วันที่ 23-05-2561)

- เจ้าหน้าที่เขตที่ดูแลระบบ SET แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561

- เจ้าหน้าที่เขตที่ดูแลระบบ SET คือ นางบุษกร เพ็ชรพวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทร 0815428209

- ขณะนี้ระบบ CCT ไม่สามารถดูข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านแบบส่งต่อได้แล้ว เนื่องจากเป็นค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมเมอร์ตั้งให้ และทางเจ้าหน้าที่เขตได้ปรึกษากับทางโปรแกรมเมอรส่วนกลางแล้ว แต่ส่วนกลางยืนยันว่าจะไปเปิดให้อีก เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ดังนั้น หากโรงเรียนใดต้องการรหัสผ่าน ทางเจ้าหน้าที่เขตแนะนำว่า ให้เพิ่มข้อมูลอีเมลล์ของแอดมินโรงเรียนในผู้ใช้นั้นๆ และทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ ซึ่งรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปยังอีเมลล์แอดมินโรงเรียน และแอดมินโรงเรียนสามารถแจ้งกับครูผู้ใช้ได้


Web Application

เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบ SGS (Secondary Grading System) จัดทำข้อมูลทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data Management Center [DMC] 2561 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
(กรุณาทำตามคู่มือทุกขั้นตอนก่อน หากมีข้อขัดข้องสงสัย สอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้แล้ว)
(ระยะที่ 1 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 มิถุนายน 2561)
(ระยะที่ 2 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 พฤศจิกายน 2561)
(ระยะที่ 3 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 25 เมษายน 2562)

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
สำหรับให้โรงเรียนขอรหัส G จากระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ เพื่อนำไปกรอกเพิ่มนักเรียนในระบบ DMC ได้
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Education Management Information System [EMIS] 2561
ครั้งที่ 1 กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-25 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2 เฉพาะข้อมูลครูและบุคลากรศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
M-OBEC ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ [รวมอยู่กับระบบ EMIS]
กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่1-25 มิถุนายน 2561 และ1-25 ตุลาคม 2561
B-OBECระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-25 ตุลาคม 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม)

โหลดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร SMART CARD (ที่มา สพฐ.) และคู่มือเครื่องอ่านบัตร SMART CARD (ที่มา สพฐ.)

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร. 01 นร. 02 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2558 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2556
(ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบ EMIS ปีการศึกษา 2556 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ปีการศึกษา 2556 (ที่มา สพฐ.)
แผนผังการดำเนินการตรวจเด็กซ้ำซ้อน (ที่มา สพฐ.)
แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนซ้ำซ้อน (สพม.11)
สรุปแนวทางการดำเนินการออกรหัส G (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้ระบบเพื่อขอรหัส G _School_V.1.0 (ที่มา สพฐ.)
แบบข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) (ที่มา สพฐ.)
คำนิยามข้อมูลสารสนเทศ (ที่มา สพฐ.)
แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป (ที่มา สพฐ.)
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (ที่มา สพฐ.)
แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC (ที่มา สพฐ.)

*** มีข้อสงสัยในการใช้งานระบบและขอคำแนะนำได้ที่ ***

กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 21
อรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 0-80450-0661

รายละเอียดของปัญหา สามารถส่งมาได้ที่
อรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น e-mail : orachat.s.iem@secondary11.go.th
คุณนพกฤษฎิ์ ( ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง สพฐ.) e-mail : bopp.dmc@gmail.com