<<หน้าแรก   
  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ติดต่อเรา
  •  
  • 

  Blog กลุ่มงาน
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2559
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2558 
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2557
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2559
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2559
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2558
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2558
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2557 
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2557
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2560
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2559)
   
   

  e-Doc
  • คำสั่ง ประกาศ
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

  ปฏิทิน
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

โครงการคูปองพัฒนาครู
km spm11
เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคใต้
โดย  [27 ก.ย. 2560]  [ปักหมุด]
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)


การประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา 
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [15 ธ.ค. 2560] 
ขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจสมัครร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย


การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [15 ธ.ค. 2560] 
ด้วย สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [15 ธ.ค. 2560] 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬามอบหมายให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561


การสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [15 ธ.ค. 2560] 
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูร...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [15 ธ.ค. 2560] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายนำ้ ถนนคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ของม...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [08 ธ.ค. 2560] 
ด้วยมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมทางวิชาการและสรรหาผู้มีผลงานดีเด...

อบรมปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [08 ธ.ค. 2560] 
ขอให้โรงเรียนส่งครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 4 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวังใต้ ตามกำหนดการ และส่งแบบตอบรับ เพื่...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา เชื้อเพ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [08 ธ.ค. 2560] 
ขอให้โรงเรียนได้ส่งครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม และ พลังงานทดแทน กับการใช้ประโยชน์ ในวันที่ 20 – 21 มกรา...

>>อ่านทั้งหมด  คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 

BLOG เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  e-Service 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
กิจกรรม "คืนความสุขแก่นักเรียน"
โดย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [15 ธ.ค. 2560] 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ขอขอบพระคุณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาและโรบินสันสุราษฎร์ธานี ในการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้แก่นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย วั...

การอบรมลูกเสือจราจร
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [13 ธ.ค. 2560] 
คณะครู นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือจราจร โดยตำรวจจราจร อำเภอบ้านตาขุน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

งานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [11 ธ.ค. 2560] 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ...

โครงงานดาราศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับคัดเลือ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [12 ธ.ค. 2560] 
นายวรัญญู นิจจรัลกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่...

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบครู
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [08 ธ.ค. 2560] 
ผอ.วัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยาพบปะพูดคุยกับคุณครูทุกท่านหลังกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมชี้แจงให้การดูแลอย่างเป็นกันเอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนก...
โดย โรงเรียนบ้านนาสาร [06 ธ.ค. 2560] 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน (ห้องโสตฯ)

การทดสอบความรู้นักเรียน "Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [04 ธ.ค. 2560] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดให้มีการทดสอบความรู้นักเรียน "Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เตรียมความพร้อมและประเมินศักยภาพขอ...

โครงการรับบริจาคโลหิต
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [04 ธ.ค. 2560] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บริการรับบริจาคโลหิตแก่คุณครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา...

การแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ ประจำปีการศึกษา...
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [28 พ.ย. 2560] 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน (...
โดย โรงเรียนบ้านนาสาร [20 พ.ย. 2560] 
โรงเรียนบ้านนาสาร ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน (ห้องโสตฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ร...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถ...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [25 พ.ย. 2560] 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียน รัชชประภาวิท...

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [24 พ.ย. 2560] 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมรอเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวัน...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [24 พ.ย. 2560] 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.อ. ภูพยงค์ คงชนะ ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ร่วมด้วยผู้บังคับบั...

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวัน...
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [24 พ.ย. 2560] 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวัน...

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [24 พ.ย. 2560] 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพื่อพบปะผู้บริหาร ข้าราชการครูและน...

รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะเยี่ยมเยียนครู-นักเ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [23 พ.ย. 2560] 
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมกับก...

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท...
โดย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [23 พ.ย. 2560] 
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายสุนทร เพชรชู ครู คศ.3 รักษาราชการแทน ...

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [21 พ.ย. 2560] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล เช็คของขวัญ แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน หลายรายการ ดังนี้ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม รางวัลรอง...

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอา...
โดย โรงเรียนท่าชีวิทยาคม [21 พ.ย. 2560] 
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคา...
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [20 พ.ย. 2560] 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซมงานมุงหลังคา งานทาสี งานพื้น งานสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [25 พ.ย. 2560] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในพิธีรำลึกวันมหาธีรราชเจ้า พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้กำกับลูกเสือ,ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนด่านสวีวิทยา จำนว...

พิธีถวายราชสดุดีฯ เนื่องใน วันวชิราวุธ
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [24 พ.ย. 2560] 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนปะทิววิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดีล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อ...

วันวชิราวุธ
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [24 พ.ย. 2560] 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ โดยมี นางยุพดี สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประ...

ระเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [22 พ.ย. 2560] 
นางสาวอลิสา ตะโกพร นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา เข้ารับการประเมิน นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด วันที่ 22 พ....

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 วันราชสดุ...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [24 พ.ย. 2560] 
24 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 วันราชสดุดี ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบ...

ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [21 พ.ย. 2560] 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยได้ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล ร่วมเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเ...

ฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โดย โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา [18 พ.ย. 2560] 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2560 โดยนางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการฝึก ในวันเสาร์ ที่ 18 พ.ย. 2560ณ ค่ายล...

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2560
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [16 พ.ย. 2560] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนเรียนดีมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป แ...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...
โดย โรงเรียนเมืองหลังสวน [10 พ.ย. 2560] 
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเมืองหลังสวน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองหลังสวน โดยมีนายนพรุจ ...

รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [05 พ.ย. 2560] 
โรงรียนสวนศรีวิทยา ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานประเพณีล...

ทอดกฐินสามัคคีวัดภูพางพัฒนาราม
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [03 พ.ย. 2560] 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูพางพัฒนาราม

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [03 พ.ย. 2560] 
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนศรียาภัย จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โดมอาคาร 9 โดยนายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเก...

พิธีบำเพ็ญบุญ และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [19 ต.ค. 2560] 
19 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดพิธีบำเพ็ญบุญและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อทำบุญอุทิศให้กับ นายเฉลิม บุญสวัสดิ์ และนายกนกศักดิ์ ชูฝ่ายคลอง ซึ่งเสียชีวิตในการพายเรือ ในงาน...

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [11 ต.ค. 2560] 
นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 001/2560 ระหว่างวันที่ 11- ...

Love&Share เพราะรักคือการให้
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ต.ค. 2560] 
ชุมนุม LSV จัดกิจกรรม Love&Share เพราะรักคือการให้ ณ โรงเรียนวัดเชิงคีรี ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อให้ความรู้ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ขับขี่ปลอดภัย และรักษ์ทะเลไทย รวมถ...

Young Local Guide 2017
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ต.ค. 2560] 
โครงการ EIS สวีวิทยา จัดกิจกรรม Young Local Guide 2017 เพื่อฝึกประสบการณ์จริงในด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ณ ท่าเรือเร็วลม...

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้ก...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [02 ต.ค. 2560] 
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) โดยมีนายวินัย คุณวุฒิ เป็นประธานพิธี ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2560 ณค่ายลูกเสือโรงเรีย...

มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [29 ก.ย. 2560] 
ผู้บริหาร ครู สภานักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา เป็นตัวแทนมองดอกดารารัตน์ ( ดอกไม้จันทน์)จำนวน 4,550 ดอก ให้กับวัดพระบรมธาตุสวี 29 กันยายน เวลา 14.30 น.

ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน มุทิตาจิต เกษียณอาย...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [26 ก.ย. 2560] 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โรงเรียนปะทิววิทยา จัดกิจกรรม \"ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ\" แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ครูพนม ทองภูเบศร์ ครู...

วันสันติภาพสากล 2560
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ก.ย. 2560] 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัยได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล ปี 2560 โดยผู้อำนวยการ นายอนันต์ มณีรัตน์ คณะครูนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่ว...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th