<<หน้าแรก   
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ติดต่อเรา
  •  
  • 

  Blog กลุ่มงาน
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2560
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2559)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  e-Doc
  • คำสั่ง ประกาศ
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  ปฏิทิน
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
ร่วมปลูกไม้มงคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [26 เม.ย. 2561] 
วันที่ 26 เมษายน 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติปลูกต้นเคี่ยม ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [26 เม.ย. 2561] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ยินดีต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ก...

กำหนดการและรายชื่อบุคลากรทางลูกเสือต้านยาเสพติด
โดย งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์) [26 เม.ย. 2561] 
รายชื่อผู้เข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)
ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
...

รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมระบบทางไกล สะเต็มศึกษา
โดย สะเต็มศึกษา [24 เม.ย. 2561] 
ประกาศรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมระบบทางไกล
สะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (สพฐ.207)
วันที่ 28-30 เมษายน 2561


พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปร...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [19 เม.ย. 2561] 
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์...

โครงการทำหนังสั้นหัวข้อ \"ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงา...
โดย งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์) [11 เม.ย. 2561] 
เชิญชวนน้องๆนักเรียน ม.ปลาย ในเขตพื้นที่ภาคใต้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ ทำหนังสั้น หัวข้อ \"ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน\"

#เงื่อนไข
1.หน...

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [05 เม.ย. 2561] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน มีนาค 2561


รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเมืองการ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [04 เม.ย. 2561] 
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า 


>>อ่านทั้งหมด  

คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 

BLOG เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  e-Service 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
ผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็มรายวิชาคณิตศาสตร์
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [23 เม.ย. 2561] 
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจำนวน 17 คน ที่มีผลคะแนนสอบเต็ม 10...

ม.ท. รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [09 เม.ย. 2561] 
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ มอบตัวนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 7 เมษายน 2561 และ ทางโรเรียน โดย ท่าน ผอ.ธีรเดช จู่ทิ่น มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนผู้ทำคะแนนสอบคัดเลือก ...

ค่ายแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ
โดย โรงเรียนเกาะสมุย [08 เม.ย. 2561] 
นักเรียนแกนำ ครูแกนนำ โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกิจกรรม ค่ายนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-10 เมษา...

กิจกรรมรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประ...
โดย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [08 เม.ย. 2561] 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยนายสุนทร เพชรชู พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

กิจกรรมรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประ...
โดย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [07 เม.ย. 2561] 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยนายสุนทร เพชรชู พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอน พลศึกษา โรงเรียนรัชชป...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [06 เม.ย. 2561] 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญา...

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [01 เม.ย. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเ...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [31 มี.ค. 2561] 
ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน พลศึกษา เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เม...

ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื...
โดย โรงเรียนเกาะสมุย [31 มี.ค. 2561] 
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ณ โรงเรียนเกาะสมุย

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา...
โดย โรงเรียนท่าอุแทพิทยา [31 มี.ค. 2561] 
นักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (น่านเกมส์) ณ จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ซึ่งทีมกรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยามีผล...

การรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกพลศึกษา (ฉบับแก้ไข)
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [28 มี.ค. 2561] 
ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา สมัครวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และปฏิบัติวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนรัชชป...

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุท...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [23 มี.ค. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2511 (ปรับปรุงพุทธสักราช 2560) ในวันที่ ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอม...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [21 มี.ค. 2561] 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ ใ...

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [23 มี.ค. 2561] 
ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามกำหนดในแผนงาน...

การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ร...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [19 มี.ค. 2561] 
การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนายสรยุทธ หนูเกื้อ อดีดผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแ...

โรงเรียนท่าอุแทพิทยานำเสนอผลงานโครงงานฐานวิจัย โคร...
โดย โรงเรียนท่าอุแทพิทยา [16 มี.ค. 2561] 
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูแกนนำ และนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา จำนวน 40 คน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานโครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา :...

ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหก...
โดย โรงเรียนบ้านนาสาร [13 มี.ค. 2561] 
โรงเรียนบ้านนาสารประกาศซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 9-21 มีนาคม 2561

การทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [09 มี.ค. 2561] 
สพม.๑๑ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ณ ห้องสมุย โรงแรมเคพาร์ค สุราษฎร์ธานี วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [08 มี.ค. 2561] 
โรงเรียนพระแสงวิทยาสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561

วิทยาศาสตร์ศึกษาแหล่งเรียนรู้คีรีวง
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [06 มี.ค. 2561] 
โรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/3 ในวันที่...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 มี.ค. 2561] 
วันที่ 21- 22 ที่ผ่านมา นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการพัฒนาบุคคลากร โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท...

คนเก่งศรียาภัย
โดย โรงเรียนศรียาภัย [21 มี.ค. 2561] 
หนึ่งรางวัล ผลงานคนเก่ง โรงเรียนศรียาภัย นางสาวเกวลิน อินทราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 25...

อบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนกา...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [14 มี.ค. 2561] 
นายนันธชัย แย้มโสพิศ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่...

Big Beach​ Cleanin​g​ Day
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [13 มี.ค. 2561] 
ินักเรียนจิตอาสา กว่า 40คน ร่วมกิจกรรมโครงการ​ \\\" ฺBig Beach​ Cleanin​g​ Day \\\" ประจำปี​ 2561​ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ​ บริเวณR...

ReLove and Share#2 โครงการดีของคนใจอาสา
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [13 มี.ค. 2561] 
ชุมนุมจิตอาสา LSV Club โรงเรียนสวีวิทยา จัดโครงการ ReLove and Share#2 เพื่อฝึกความรักพี่น้อง เสียสละ รู้จักแบ่งปัน นำขนม ของเล่น อุปกรณ์การเรียนมอบให้น้อง พร้อมฐานความรู้ 5 ฐานกิจก...

ปัจฉิมนิเทศ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [06 มี.ค. 2561] 
โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโสตฯ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ6 มีนาคม 2561

การประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [06 มี.ค. 2561] 
6 มีนาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพร เข้าประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อ...

ราชพฤกษ์เบ่งบาน ในสวนแห่งศักดิ์ศรี
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [03 มี.ค. 2561] 
2 มีนาคม 2561งานแนะแนวโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมราชพฤกษ์เบ่งบาน ในสวนแห่งศักดิ์ศรี ด้วยรักและยินดี ภายในงานมีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงควมยินดีนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุมศึกษ...

บ.พ. ปันรัก ปันรอยยิ้ม
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [15 ก.พ. 2561] 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนปะทิววิทยา ได้นำคณะนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร โดยเป็นกิจกรรมร่วมระหว่าง บ.พ. และนักเรียน...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [16 ก.พ. 2561] 
เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนปะทิววิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดทหารบกชุมพร เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ...

สรุปผลโครงการคุณธรรม
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [19 ก.พ. 2561] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผอ.โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในการสรุปผลการดำเนินการตามโครงการคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนด่านสวีวิทยา 5 โครงการ ได้แก่ 1 โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ 2 โครงก...

หางนกยูงลาช่อ ปีการศึกษา 2560
โดย โรงเรียนศรียาภัย [16 ก.พ. 2561] 
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนศรียาภัยจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ณ โดมอาคาร 9

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษงานศิลปหัตถกรรมนัก...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [16 ก.พ. 2561] 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายอนันต์ มณีรัตน์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่67 ปีการศึกษา 2560 ในรายการดังต่อ...

เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ Open House 60
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [15 ก.พ. 2561] 
14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ เปิดบ้านสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 Open House 60 เพื่อจัดการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน จั...

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
โดย โรงเรียนศรียาภัย [07 ก.พ. 2561] 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และ กา...

กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [06 ก.พ. 2561] 
กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House นายอนันต์ มณีรัตน์ ประธานสหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธี กิจกรรม Open House โรงเรียนท่าข้ามวิทยา พร้อมแนะแนวนักเรียนจากเขตบริการในระดับชั...

กิจกรรม5ส.และบำเพ็ญประโยชน์
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [29 ม.ค. 2561] 
กิจกรรมในเครื่องแบบกลุ่มที่2 กลุ่ม 5 ส และบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนด่านสวีวิทยา ปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์หาดบางเบิด อ.ป...

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [29 ม.ค. 2561] 
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนด่านสวีวิทยา โรงเรียนเขาศรีวิชัย และโรงเรียนบ้านละอุนใต้ ระหว่างวันที่ 24-26 มกร...

มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบทุนการศึกษา
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [18 ม.ค. 2561] 
18 มกราคม 2561 มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี และนักเรียนยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการ...

วันครู 2561
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [17 ม.ค. 2561] 
16 มกราคม 2561 คณะกรรมการจัดงานวันครู ร่วมกับโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดงานวันครู 2561 วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบา...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th