<<หน้าแรก   
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2560)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  ปฏิทิน
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801


  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒา...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [25 ก.ย. 2561] 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561


สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างป...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [25 ก.ย. 2561] 
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ


การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 ก.ย. 2561] 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดประกวดข้อเขียนความประทับที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 สพม.จึง ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวดในรายการดังกล่า...

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมน...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 ก.ย. 2561] 
ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018  : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน จึ...

เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกีย...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 ก.ย. 2561] 
ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จึงขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่วม...

การจัดทำแผนบูรณาการและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 256...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ก.ย. 2561] 
การจัดทำแผนบูรณาการและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน
โดย จัดซื้อจัดจ้าง [17 ก.ย. 2561] 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน


ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน
โดย จัดซื้อจัดจ้าง [17 ก.ย. 2561] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน


>>อ่านทั้งหมด  


  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  e-Service
 


คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
กิจกรรม วัยหรอย วัย Learn
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [24 ก.ย. 2561] 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม วัยหรอย วัย Learn ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ หอประชุมริมน้ำ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเท...

โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [24 ก.ย. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมร่วมกับเทศบาลเทศบาลเมืองท่าข้าม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื...

"ตามระเบียบพัก"
โดย โรงเรียนท่าชนะ [19 ก.ย. 2561] 
ตามที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ได้ใช้สถานที่โรงเรียนท่าชนะเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-20 กันยายน 2...

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [19 ก.ย. 2561] 
9 กันยายนนี้ ศิษย์เก่า ร.ร.ไชยาวิทยา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เดิน - วิ่ง สานฝันปันน้อง พ.ส.ว. ครั่งที่ 1
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [19 ก.ย. 2561] 
โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง สานฝันปันน้อง พ.ส.ว. ครั่งที่ 1

กิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะ Don’t be shy! ทำดีไม่...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [07 ก.ย. 2561] 
28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะ Don’t be shy! ทำดีไ...

นิทรรศการอาชีพอิสระ 2018
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [07 ก.ย. 2561] 
งานแนะแนว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดนิทรรศการอาชีพอิสระ 2018 ขึ้น ในวันที่ 5 กันยายน 2561 บริเวณสวนการะเวก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ #ในการแข่งข...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [07 ก.ย. 2561] 
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ #ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)​ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า สุรา...

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาคใ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [07 ก.ย. 2561] 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมโครงการเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ของนักเรีย...

โครงการเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนโค...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [07 ก.ย. 2561] 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมโครงการเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ของนักเรีย...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [06 ก.ย. 2561] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระห...

กิจกรรมเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ชั้นมัธยมศ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [06 ก.ย. 2561] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยคุณครุมารศรี ศรีอนรรฆวานิช คุณครูรุจิเรศ ทีปะปาล และนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาตร์ ระดับชั้นมัธ...

ขออนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [06 ก.ย. 2561] 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดระนอง นำคณะผู้บริหารจำนวน 10 คน และคณะครูในเครือข่ายฯ จำนวน 28 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามโครงการศึกษาดูงา...

ฟันสะอาด เหงือแข็งแรง
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [05 ก.ย. 2561] 
โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดโครงการฟันสะอาด เหงือแข็งแรง ถวายแด่สมเด็จย่า

อบรมงานจราจร
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [05 ก.ย. 2561] 
โรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมกับ สภ.พระแสงจัดการอบรมสัญญาณจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อใช้ปฎิบัติควบคุมจราจรและอำนวยความบนท้องถนนบริเวณหน้าโรงเรียน

โครงการค่ายรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ โดยการไฟ...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ก.ย. 2561] 
โครงการค่ายรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 นร.ระดับชั้นม. 5 จำนวน 5 โรงเรียน คือ บ้านตาขุน พนมศึกษา...

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนี...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ก.ย. 2561] 
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอังกฤษและอาเซียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผ.อ ธีรเดช จู่ทิ่น เป็นประ...

🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาโรงเรี...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ก.ย. 2561] 
🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ #ในการคัดเลือกนักกีฬากรีฑาตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 จังหวัดชุมพร...

ทีมจรวดขวดน้ำของโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ🏆...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ก.ย. 2561] 
🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี🚀🚀🚀 ทีมจรวดขวดน้ำของโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ🏆🏆 ได้คว้า #ลำดับที่5 และ #ลำดับที่6 ในการแข่งขันจรวดข...

กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [31 ส.ค. 2561] 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ข...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ร้อยรัก ถักทอใจ สานสานใย มุทิตา
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [21 ก.ย. 2561] 
21 กันยายน 2561 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม แสดงมุทิตา ครูสุรพงศ์ ขวัญคีรี ครูปรียา ชูรังสฤษดิ์ ครูกำธร ม่วงไตรรัตน์ ครูพรรณวดี ฮุ่นศิริ ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

สวีวิทยาชนะเลิศ ฟุตบอล สพม.11 คัพ
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ก.ย. 2561] 
สวีวิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสพม.11คัพ ระดับจังหวัดชุมพร รุ่นอายุ 15 ปี

YC ( Youth Counselor) สวีวิทยา
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ก.ย. 2561] 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอิสรีย์ อิฐกอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการ YC ( Youth Counselor) เพื่อนที่ปรึกษา ของงานแนะแนวโรงเรียนสวีวิทยา เ...

ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ส.ค. 2561] 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ตามโครงการ ครม.สัญจร (ชุมพร -...

แชมป์3รุ่น เซปัก-ตะกร้อ กีฬามัธยมฯชุมพร
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [08 ส.ค. 2561] 
สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนด่านสวีวิทยาสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร 3 รายการคือ 1.เซปัก-ตะกร้อชาย อายุไม่เกิน 14 ปี 2.เซปัก-ตะกร้อชาย อาย...

มหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ปร...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [07 ส.ค. 2561] 
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 โดยมีขบวนพ...

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โดย โรงเรียนศรียาภัย [06 ส.ค. 2561] 
โรงเรียนศรียาภัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา กับส่วนราชการจังหวัดชุมพร โดยแบ่งกิจกรรมแต่ละภาคดังนี้ ภาคเช้า คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธ...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [30 ก.ค. 2561] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยานำคณะครู วางพานพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 2...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอ...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [27 ก.ค. 2561] 
26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66...

พิธีถวายสัตย์และถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [26 ก.ค. 2561] 
เมื่อวันที่25กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนด่านสวีวิทยาทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ บำเพ็ญประโบชน์และสวนสนามเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวช...

พิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [25 ก.ค. 2561] 
24 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโ...

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬา
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [20 ก.ค. 2561] 
บริษัท คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

พิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [18 ก.ค. 2561] 
ผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาร่วมกิจกรรม\"พิธีหล่อเทียนพรรษา\"ประจำปี2561 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสวีวิทยา สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ช่อง 11 N...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [17 ก.ค. 2561] 
17 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนศรีวิทยา นำโดย นายปฐมพงษ์ ชวาลิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา และคณะ พร้อมด้วยนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์โรงเรียนสวนศรี...

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [14 ก.ค. 2561] 
13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมกับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนฝรั่งเศส จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจก...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โร...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [13 ก.ค. 2561] 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

กิจการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึ...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [13 ก.ค. 2561] 
ตั้งแต่วันที่ 9- 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปะทิว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ....

ลานบุญลานธรรม ครั้งที่ 3/2561
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [12 ก.ค. 2561] 
12 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณะครูและบุคลากรได้มีก...

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [05 ก.ค. 2561] 
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีนายอนั...

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 20...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [05 ก.ค. 2561] 
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad ...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th