<<หน้าแรก   
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2560)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  ปฏิทิน
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [16 ก.ค. 2561] 
ค่าย Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 7 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่...

การเปิดเผยงบทดรองจ่าย ปี 2561 ประจำเดือน
โดย จัดซื้อจัดจ้าง [06 ก.ค. 2561] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอเปิดเผยงบทดรองจ่าย ปี 2561 ประจำเดือนมิถุนายน


กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [06 ก.ค. 2561] 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.09 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล โดยได้ร่วม...

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชา...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [06 ก.ค. 2561] 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงา...

การจัดงานวันภาษาไทย จังหวัดสุราษฎรานี ประจำปีงบประ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [02 ก.ค. 2561] 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดงานวันภาษาไทย ประจำปี 2561 จึงขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดคัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งกลอนสุภาพ โดยส่งใบสมัครปยังสำนักงานว...

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Scinece Show
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [02 ก.ค. 2561] 
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2561 จึงขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

...

การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม นวัตกรรม...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [02 ก.ค. 2561] 
สพฐ.ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีผลงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงประจักษ์ และสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0


การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [25 มิ.ย. 2561] 
สำนักงานศาลยุติธรรม ได้กำหนดให้มีการแข่ขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันระพี 2561 ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


>>อ่านทั้งหมด  


  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  e-Service
 


คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFSและครอบครัวอุปถัมป์
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [23 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS จำนวน 3 คน จากประเทศเยอรมัน อิตาลี และฝรั่งเศส และขอขอบคุณครอบครัวอุปถัมป์ของนักเรียนทั้ง 3 คน เป็นอย่าง...

การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย...
โดย โรงเรียนเกาะสมุย [20 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนเกาะสมุยเป็นเจ้าเหรียญทอง

กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [17 ก.ค. 2561] 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่การกำเนิด สำรวจ ผลิต จนถึงการใช้ประโ...

วงดุริยางค์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมนำขบวนพาเหรดกลาง ก...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [17 ก.ค. 2561] 
วงดุริยางค์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำขบวนพาเหรดกลาง การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านตาขุน  "ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 14" ในวันที่ 12 กร...

กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง พิชิตภาษาไทย 9 วิชาสามัญ
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [17 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับสถาบันกวดวิชา Strong Academy จัดกิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง พิชิตภาษาไทย 9 วิชาสามัญ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องรวมใจรักพุนพิน เพื...

กิจกรรมแลกขยะรีไซเคิล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [12 ก.ค. 2561] 
งานรักษาความสะอาด (5ส) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดแลกขยะรีไซเคิลขึ้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 256...

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วม AIS จัดกิจกรรม TCAS
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [11 ก.ค. 2561] 
วันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วม AIS จัดกิจกรรม TCAS เตรียมความพร้อมมุ่งสู่มหาวิทยาลัย โดยมีรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และทีมงาน AIS มาแนะแนวทางการศึก...

อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่ง...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [11 ก.ค. 2561] 
วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อพัฒนากระบวนการสอนของคณะครู ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แ...

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [11 ก.ค. 2561] 
วันที่ 6 -7-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ได้นำลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 2 จำนวน 8 คน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 2 คน โดยมี ผ.อ ธีรเดช จู่ทิ่น ผู้บังคับ...

การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจ...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [11 ก.ค. 2561] 
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ 2561 องค์การบริหารตำบลบ้านทำเนียบร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในตำบลบ้าน หน่วยงานต่างๆ นำโดย รร.มัธยมบ้านทำเนียบ, รร. บ้านน้ำราด, รร. มหาราชบ้านแสงอรุณ, รร.บ้านทำเน...

การประชุมผู้ปกครองและประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [10 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่&nbs...

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรี...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [10 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ...

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [10 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561...

PSV Marching Band 2018
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [07 ก.ค. 2561] 
5 ก.ค. 2561 วงโยธวาทิตโรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมขบวนพาเหรดเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนเวียงสระ

๓ ถึง ๖ กรกฏาคมนี้ ร.ร.ไชยาวิทยา
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [05 ก.ค. 2561] 
จัดสัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทุกระดับ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถา...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [04 ก.ค. 2561] 
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ ลาน...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถา...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [04 ก.ค. 2561] 
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ ส...

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบเกมส์
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [04 ก.ค. 2561] 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบเกมส์ โดย ผ.อ ธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ประธานในพิธี ได้มอบถ้วยรางวัลให้ทีมส...

P.S.V.Event 3/7/2561
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [04 ก.ค. 2561] 
@ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแกนนำ Y.C. หน้าเสาธง @ ลูกเสือวิสามัญทำสาธารณประโยช์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและวันคล้ายวันประราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ @ กิ...

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [02 ก.ค. 2561] 
กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/pg/PSVSCHOOL/photos/...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [18 ก.ค. 2561] 
ผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาร่วมกิจกรรม\"พิธีหล่อเทียนพรรษา\"ประจำปี2561 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสวีวิทยา สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ช่อง 11 N...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [17 ก.ค. 2561] 
17 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนศรีวิทยา นำโดย นายปฐมพงษ์ ชวาลิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา และคณะ พร้อมด้วยนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์โรงเรียนสวนศรี...

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [14 ก.ค. 2561] 
13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมกับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนฝรั่งเศส จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจก...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โร...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [13 ก.ค. 2561] 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

กิจการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึ...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [13 ก.ค. 2561] 
ตั้งแต่วันที่ 9- 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปะทิว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ....

ลานบุญลานธรรม ครั้งที่ 3/2561
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [12 ก.ค. 2561] 
12 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณะครูและบุคลากรได้มีก...

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [05 ก.ค. 2561] 
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีนายอนั...

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 20...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [05 ก.ค. 2561] 
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad ...

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ป...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [03 ก.ค. 2561] 
กองลูกสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดระเบียบแถว ประจำปี2561 ณสนามศุภชลาศัย กทม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [29 มิ.ย. 2561] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้นักเรียนได้แสดงออกและเห็นคุณค่าของภาษาไทยอีกทั้งเป็นการระลึกถึง "สุนทรภู่"บรมครูกลอนของไทย ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีว...

โครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [29 มิ.ย. 2561] 
การอบรมเยาวชนตามโครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมการ อบรมครั้งน...

"Sriyapai Games 2018"
โดย โรงเรียนศรียาภัย [28 มิ.ย. 2561] 
นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ภายในโรงเรียน ประจำปี 2561 "Sriyapai Games 2018" ภายใต้หัวข้อ "กีฬาสร้างสามัคคี ทำดีเพ...

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [21 มิ.ย. 2561] 
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ผล...

ศรียาภัยรวมใจ...บริจาคโลหิต
โดย โรงเรียนศรียาภัย [20 มิ.ย. 2561] 
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โด...

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน ห้องพิเศษ ศ...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 มิ.ย. 2561] 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (ศิลป์-คำนวณ)...

"โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำป...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [12 มิ.ย. 2561] 
เมื่อ วันจันทร์ 11 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง "จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" กิจกรรมเ...

พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
โดย โรงเรียนศรียาภัย [12 มิ.ย. 2561] 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรม "พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑" โดยมี นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖...

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 11
โดย โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา [24 พ.ค. 2561] 
สภานักเรียนโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา โดยกลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรม "แข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์เปี้ยน คัพ ครั้งที่ 11"ขึ้นระหว่า...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน1/2561
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [21 พ.ค. 2561] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1/2561 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปและชี้แจงกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคเรียนที่ผ่านมา และภ...

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [21 พ.ค. 2561] 
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ นายบุญนำ รองมาลี และนางพเยาว์ สุขเอมโอษฐ์ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยาวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าบรม...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th