<<หน้าแรก   
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2560)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  ปฏิทิน
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ส.ค. 2561] 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 3 ปี 2562


การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ส.ค. 2561] 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ "รักษ์โลก เลิกพลาสติก...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางว...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ส.ค. 2561] 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561


การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการสนับสนุนการจัดตั้...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ส.ค. 2561] 
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ มวม.)ระยะที่ 2


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ป...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ส.ค. 2561] 
ด้วยสำนักงานเลขาะิการคุรุสภาร่วมกับ National Institute For School Teachers and Staff Development (์NITS) ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอ...

ขอเปิดเผยงบทดรองจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม
โดย จัดซื้อจัดจ้าง [16 ส.ค. 2561] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอเปิดเผยงบทดรองจ่าย ปี 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม


กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [16 ส.ค. 2561] 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนตามกระบวนการดำเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยนายมนูญ ศิลปรัศมี และนายวิทูรย์ เพชรประภัส...

สพม.11 ประกาศชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [15 ส.ค. 2561] 
ประกาศชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

>>อ่านทั้งหมด  


  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  e-Service
 


คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
คืนชีวิตใหม่สู่คลองตาล
โดย โรงเรียนเวียงสระ [16 ส.ค. 2561] 
คืนชีวิตใหม่สู่คลองตาล โครงการกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 5 แสนตัวลงสู่แม่น้ำคลองตาลบริเวณหน้าวัดบ้านส้องโดยนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มจิตอาสาเป็นตัว...

มหัศจรรย์สีสันอาชีพ
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [16 ส.ค. 2561] 
งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาอาชีพและพัฒนาทักษะชีวิต ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. บริเวณอาคาร 2 (แม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล)...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
โดย โรงเรียนเวียงสระ [14 ส.ค. 2561] 
สภานักเรียนโรงเรียนเวียงสระ ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวั...

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [10 ส.ค. 2561] 
โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์คุณธรรมจริธรรมวัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางก...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [09 ส.ค. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศสร.ธปท) จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสั...

โครงการปลูกป่าชายเลน “รู้ สำนึก รักษ์ แผ่นดิน”
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [06 ส.ค. 2561] 
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 กลุ่ม 3 ดี สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าชายเลน “รู้ สำนึก รั...

กิจกรรมโรงเรียนเวียงสระ "แห่เทียนพรรษา" ไปยังวัดเว...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [01 ส.ค. 2561] 
กิจกรรมโรงเรียนเวียงสระ "แห่เทียนพรรษา" ไปยังวัดเวียงสระ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ฌเยสภานักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมกับการทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเ...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [01 ส.ค. 2561] 
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามหน้าเสาโรงเรียนเวียงสระ และหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงสระ

กิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรร...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [31 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกำหนดให้แต่ละระดับชั้นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดประจำระดับชั้น ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามและอำเภอพุนพิน ในวันพฤห...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [31 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กร...

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [31 ก.ค. 2561] 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 มีกิจกรรมหลักที่สำคัญ ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระ...

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [31 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ ม.1 วัดสามัคคี ม.2 วัดโพธาวาส ม.3 วัดวิภาวดีกาญจนา ม.4 วัดใหม่พัฒนารา...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ และกิจกรรมสวนสนาม
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [31 ก.ค. 2561] 
คณะลูกเสือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [31 ก.ค. 2561] 
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง...

ถวายเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [26 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 พร้อมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน คณะครูและนักเรียน โดยผู้อำนวยการวัชรินทร์ เพชรเมือง

P.S.V. Game 39
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [26 ก.ค. 2561] 
๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กีฬาสีโรงเรียนพระแสงวิทยาครั้งที่ ๓๙

หล่อเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [26 ก.ค. 2561] 
๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเที่ยนพรรษาเพื่อถวายวัดในอำเภอพระแสง

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFSและครอบครัวอุปถัมภ์
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [23 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS จำนวน 3 คน จากประเทศเยอรมัน อิตาลี และฝรั่งเศส และมอบเกียรติบัตรอาสาสมัคร AFS และนักเรียนที่สอบได้สถานภ...

การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย...
โดย โรงเรียนเกาะสมุย [20 ก.ค. 2561] 
โรงเรียนเกาะสมุยเป็นเจ้าเหรียญทอง

กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [17 ก.ค. 2561] 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่การกำเนิด สำรวจ ผลิต จนถึงการใช้ประโ...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
แชมป์3รุ่น เซปัก-ตะกร้อ กีฬามัธยมฯชุมพร
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [08 ส.ค. 2561] 
สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนด่านสวีวิทยาสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร 3 รายการคือ 1.เซปัก-ตะกร้อชาย อายุไม่เกิน 14 ปี 2.เซปัก-ตะกร้อชาย อาย...

มหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ปร...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [07 ส.ค. 2561] 
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 โดยมีขบวนพ...

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โดย โรงเรียนศรียาภัย [06 ส.ค. 2561] 
โรงเรียนศรียาภัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา กับส่วนราชการจังหวัดชุมพร โดยแบ่งกิจกรรมแต่ละภาคดังนี้ ภาคเช้า คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธ...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [30 ก.ค. 2561] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยานำคณะครู วางพานพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 2...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอ...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [27 ก.ค. 2561] 
26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66...

พิธีถวายสัตย์และถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [26 ก.ค. 2561] 
เมื่อวันที่25กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนด่านสวีวิทยาทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ บำเพ็ญประโบชน์และสวนสนามเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวช...

พิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [25 ก.ค. 2561] 
24 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโ...

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬา
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [20 ก.ค. 2561] 
บริษัท คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

พิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [18 ก.ค. 2561] 
ผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาร่วมกิจกรรม\"พิธีหล่อเทียนพรรษา\"ประจำปี2561 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสวีวิทยา สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ช่อง 11 N...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [17 ก.ค. 2561] 
17 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนศรีวิทยา นำโดย นายปฐมพงษ์ ชวาลิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา และคณะ พร้อมด้วยนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์โรงเรียนสวนศรี...

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [14 ก.ค. 2561] 
13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมกับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนฝรั่งเศส จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจก...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โร...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [13 ก.ค. 2561] 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

กิจการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึ...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [13 ก.ค. 2561] 
ตั้งแต่วันที่ 9- 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปะทิว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ....

ลานบุญลานธรรม ครั้งที่ 3/2561
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [12 ก.ค. 2561] 
12 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณะครูและบุคลากรได้มีก...

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [05 ก.ค. 2561] 
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีนายอนั...

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 20...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [05 ก.ค. 2561] 
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad ...

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ป...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [03 ก.ค. 2561] 
กองลูกสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดระเบียบแถว ประจำปี2561 ณสนามศุภชลาศัย กทม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [29 มิ.ย. 2561] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้นักเรียนได้แสดงออกและเห็นคุณค่าของภาษาไทยอีกทั้งเป็นการระลึกถึง "สุนทรภู่"บรมครูกลอนของไทย ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีว...

โครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [29 มิ.ย. 2561] 
การอบรมเยาวชนตามโครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมการ อบรมครั้งน...

"Sriyapai Games 2018"
โดย โรงเรียนศรียาภัย [28 มิ.ย. 2561] 
นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ภายในโรงเรียน ประจำปี 2561 "Sriyapai Games 2018" ภายใต้หัวข้อ "กีฬาสร้างสามัคคี ทำดีเพ...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th