<<หน้าแรก   
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2560)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  ปฏิทิน
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801


  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย งานประชาสัมพันธ์ [18 ธ.ค. 2561]  [ปักหมุด]
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณทิตศึกษา คณะศึกษาศาส...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 ธ.ค. 2561] 
คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณทิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


โครงการ National e-Library
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 ธ.ค. 2561] 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกส่วนราชการร่วมโครงการ National e-Library


กิจกรรมประกวดเรื่องเล่า เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 ธ.ค. 2561] 
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานความเรียงร่วมประกวด กิจกรรมประกวดเรื่องเล่า เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่


กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 ธ.ค. 2561] 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562


วันสตรีสากล ประจำปี 2562
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 ธ.ค. 2561] 
คณะอนุกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกำหนดการดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระ...
โดย งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์) [18 ธ.ค. 2561] 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
โดย จัดซื้อจัดจ้าง [17 ธ.ค. 2561] 
เกณการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561


อบรมพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [13 ธ.ค. 2561] 
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


>>อ่านทั้งหมด  


  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  e-Service
 


คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
กิจกรรมบริจาคโลหิต
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [18 ธ.ค. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร...

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย โรงเรียนพนมศึกษา [17 ธ.ค. 2561] 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพนมศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพบผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยประธานในพิธี...

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ธ.ค. 2561] 
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพบผู่ปกครองรับทราบข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยประธานพิธี กำนั...

กิจกรรมค่าย "คนดีของแผ่นดิน"
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ธ.ค. 2561] 
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบได้จัดกิจกรรมค่าย "คนดีของแผ่นดิน" โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ในโครงการโรงเรี...

มรส. แนะแนวสัญจร 2561
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ธ.ค. 2561] 
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม SRU on ROAD SHOW 2019 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเดินเครื่องสร้างความเข้าใจการรับสมัครร...

ขอแสดงความยินดี​ การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรีย...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ธ.ค. 2561] 
🎉🎉ขอแสดงความยินดี​ การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสรรค์เกมส์”รอบคัดเลือกเขต 8 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1-2 ธันวา...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีร...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03 ธ.ค. 2561] 
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู...

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระ...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [25 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุ...

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [23 พ.ย. 2561] 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พ.ศ.2561 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ให้นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นไทย บนพื้นฐานของความพอเพียง และส่...

กิจกรรมเดินวิ่ง โรงเรียนเวียงสระ มินิมาราธอน เพื่อ...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [23 พ.ย. 2561] 
กิจกรรมเดินวิ่ง โรงเรียนเวียงสระ มินิมาราธอน เพื่อการกุลศล เป็นกองทุนนักกีฬา ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561
โดย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [19 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอ...

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [14 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง " เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชน

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรี...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [13 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ขึ้น ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง และห้องเรียนนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน...

การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา...
โดย โรงเรียนเกาะสมุย [10 พ.ย. 2561] 
โรงเรียเกาะสมุยได้รับเหรียญทอง ๒ รายการ ดังนี้ ด.ช. สนั่น ธาตุทำเล ม.2 เหรียญทองกระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย สถิติ 165 ซม. นายอภิราม ชอบการ ม.3 เหรียญทอง เขย่งก้าวกระโดด รุ...

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุย
โดย โรงเรียนเกาะสมุย [10 พ.ย. 2561] 
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุยร่วมประชุมกับนายกสมาคมศิษย์เก่าเกาะสมุย และคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย ณ หอประชุทเทศบาลนครเกาะสมุย ขอขอบคุณ ท่านรอง....

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [09 พ.ย. 2561] 
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ นายภานุศักดิ์ พรหมแช่ม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิ...

การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการป...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [02 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2561 ณ พีเอ็น รีสอร์ท อ.หลังสวน จ.ชุมพร

เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมศึกษา
โดย โรงเรียนพนมศึกษา [17 ต.ค. 2561] 
ด้วยทางโรงเรียนมีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา โดยมีการขายสินค้าตามกฎระเบียบของทางราชการและโรงเรียนพนมศ...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโน...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [11 ต.ค. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเ...

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามา...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [11 ต.ค. 2561] 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินกา...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
โครงการ​ห้องเรียนสีขาว
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [16 ธ.ค. 2561] 
ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนปะทิววิทยาได้จัดโครงการ​อบรมสัมมนา​คณะกรรมการ​นักเรียน​และคณะกรรมการ​ห้องเรียน​ ตามโครงการR...

วันพ่อแห่งชาติ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [06 ธ.ค. 2561] 
โรงเรียนด่านสวีวิทยา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของอำเภอสวี ถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เมื่อ 5 ธันวาคม 2561

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [06 ธ.ค. 2561] 
กองลูกเสือโรงเรียนด่านสวีวิทยา กระทำพิธีถวายราชสดุดีแด่ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยและพัฒนาสถานที่ บริเวณในโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนด่านสวีวิทยา

โรงเรียนละแมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โดย โรงเรียนละแมวิทยา [28 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนละแมวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2561 นำโดยผู้อำนวยการนายประทีป มณีบางกา และบุคลากรโรงเรียนละแมวิทยา

บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวชิราวุธ
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [23 พ.ย. 2561] 
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี คณะลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปะทิววิทยา ได้ร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสถานศึกษา...

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [23 พ.ย. 2561] 
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13.40 น.โรงเรียนปะทิววิทยาได้ดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และมีพิธีประดับอิน...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 พ.ย. 2561] 
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมกับโรงเรียนศรียาภัย จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โดย โรงเรียนละแมวิทยา [16 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผู้อำนวยการประทีป มณีบางกา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนละแมวิทยา โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร นักเ...

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึ...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [16 พ.ย. 2561] 
งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนด้วยกิจกรรมสภานักเรียน ...

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โดย โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา [08 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผู้อำนวยการรักษณา ยอดมงคล ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน อาคาร 1 โดยนาย นายวีระชัย เตือนวีระเดช ประธานกรรมการสถ...

พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เน...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [06 พ.ย. 2561] 
วันจันนทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จัดพิธีการต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ศรียาภัย อาคาร 11 โดยนายธ...

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [13 ต.ค. 2561] 
กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพ

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [11 ต.ค. 2561] 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) รุ่นที่ 02/2561 ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่า...

นักเรียนรางวัลพระราชทาน
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [06 ต.ค. 2561] 
นส.อนิสา ตะโกพร เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวท่าข้ามวิทยา ได้รับโปรดเกล้าฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ณ พระตำหนักดุสิดาลัย สวนจิตรดา ...

ร้อยรัก ถักทอใจ สานสานใย มุทิตา
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [21 ก.ย. 2561] 
21 กันยายน 2561 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม แสดงมุทิตา ครูสุรพงศ์ ขวัญคีรี ครูปรียา ชูรังสฤษดิ์ ครูกำธร ม่วงไตรรัตน์ ครูพรรณวดี ฮุ่นศิริ ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

สวีวิทยาชนะเลิศ ฟุตบอล สพม.11 คัพ
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ก.ย. 2561] 
สวีวิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสพม.11คัพ ระดับจังหวัดชุมพร รุ่นอายุ 15 ปี

YC ( Youth Counselor) สวีวิทยา
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ก.ย. 2561] 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอิสรีย์ อิฐกอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการ YC ( Youth Counselor) เพื่อนที่ปรึกษา ของงานแนะแนวโรงเรียนสวีวิทยา เ...

ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ส.ค. 2561] 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ตามโครงการ ครม.สัญจร (ชุมพร -...

แชมป์3รุ่น เซปัก-ตะกร้อ กีฬามัธยมฯชุมพร
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [08 ส.ค. 2561] 
สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนด่านสวีวิทยาสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร 3 รายการคือ 1.เซปัก-ตะกร้อชาย อายุไม่เกิน 14 ปี 2.เซปัก-ตะกร้อชาย อาย...

มหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ปร...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [07 ส.ค. 2561] 
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 โดยมีขบวนพ...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th