<<หน้าแรก   
  • งานเกษียณอายุราชการ สพม.11 ประจำปี 2560

  • งานเกษียณอายุราชการ สพม.11 ประจำปี 2560

  • งานเกษียณอายุราชการ สพม.11 ประจำปี 2560

  • งานเกษียณอายุราชการ สพม.11 ประจำปี 2560

  • งานเกษียณอายุราชการ สพม.11 ประจำปี 2560

  • งานเกษียณอายุราชการ สพม.11 ประจำปี 2560

  • งานเกษียณอายุราชการ สพม.11 ประจำปี 2560

  • งานเกษียณอายุราชการ สพม.11 ประจำปี 2560

  • ยินดีต้อนรับ ผอ.สพม.11

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ติดต่อเรา
  •  
  • 

  Blog กลุ่มงาน
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2559
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2558 
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2557
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2559
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2559
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2558
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2558
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2557 
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2557
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2560
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2559)
   
   

  e-Doc
  • คำสั่ง ประกาศ
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

  ปฏิทิน
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

โครงการคูปองพัฒนาครู
km spm11
เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคใต้
โดย  [27 ก.ย. 2560]  [ปักหมุด]
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)

...

การใช้ การชัก หรือแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในร...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ต.ค. 2560] 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2560


ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี 
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ต.ค. 2560] 
สพฐ.ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมเปิดเพลงเด็กดีเพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน


ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 ต.ค. 2560] 
ด้วยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA) ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ป...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [16 ต.ค. 2560] 
ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ความโปร่งใส การเปิดเผยงบประมาณสู่สาธารณะชน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 ...

โครงการสัมมนาวิชาการ ภาษาไทย ภาษาชาติ ครั้งที่ 3
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [12 ต.ค. 2560] 
ขอเชิญ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สมัครเข้าร่วมโครงการ


โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [12 ต.ค. 2560] 
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ในวัน พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 <...

การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักรยานยน...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [12 ต.ค. 2560] 
ด้วยสมาคม ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดให้มีโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและผู้สนใจ ส่ง...

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ชิงถ้วยรางวัลพระราชท...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [12 ต.ค. 2560] 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จะดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 14 ร...

>>อ่านทั้งหมด  

คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 

BLOG เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  e-Service 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง
โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี [17 ต.ค. 2560] 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 และข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ข้...

จัดนิทรรศการ DLIT งาน EDUCA 2017
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [17 ต.ค. 2560] 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. 11. เข้าร่วมนำเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการ. DLIT จากศูนย์ภูมิภาคที่. 6 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ท่านสมเกียรติ. สรรคพงษ์. ระ...

ประเมินโรงเรียนสุจริต ปี 2559
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [10 ต.ค. 2560] 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด (โรงเรียนสุจริต) ในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

English Camp
โดย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [06 ต.ค. 2560] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยได้รับการสนุนจากการไ...

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายส...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [30 ก.ย. 2560] 
ด้วยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิค...

พิธีแสดงมุทิตาจิต
โดย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [27 ก.ย. 2560] 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้อำนวยการสุขโข สาเรศ และ ครูวันชัย เกียรติพุฒิรักษ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธาน...
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [15 ก.ย. 2560] 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา นำนักเรียนจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และรับทุนการศึกษาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผ...
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [15 ก.ย. 2560] 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 จัดในวันที่ 14 กันยายน 25...

โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนีย...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [09 ก.ย. 2560] 
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด เพิ่มเติม http://mtn.ac.th/news.php?readmore=44

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับจังหวัด ครั้งที...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [05 ก.ย. 2560] 
สโมสรไลออนส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 23 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียน...

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวั...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [05 ก.ย. 2560] 
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา คณะผู้บริหารและคุณครู ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,000 ดอก ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธาน...

“วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2560
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [05 ก.ย. 2560] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดกิจกรรม “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีจุดประสงค...

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [30 ส.ค. 2560] 
ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล " โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนระบบงานแนะแนวดีเด่น
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [29 ส.ค. 2560] 
ขอแสดงความยินดีกับงานแนะแนว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประเมินโรงเรียนระบบงานแนะแนวดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปี 2560 จากสำนักงานเขตพื...

โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ค่ายเสริมสร้างทักษะ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [29 ส.ค. 2560] 
13 - 14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก (ภายใต้โครงการค...

19 - 20 สิงหาคม 60 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [28 ส.ค. 2560] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศสเขตภาคใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ ตรัง) กำหนดจัดค่ายภาษาและวัฒนธร...

งานวันวิทยาศาสตร์
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [25 ส.ค. 2560] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง ภายในงานมีนิทรรศทางวิทยาศาสตร...

WU Roadshow 2017 : เส้นทางสู่ความสำเร็จ 2017
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [25 ส.ค. 2560] 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ \" WU Roadshow 2017 : เส้นทางสู่ความสำเร็จ 2017\" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 23 สิงหาค...

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [23 ส.ค. 2560] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยคุณครูฐิติมา คงคากุล และคุณครูอิสราพร อินทแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง...

กิจกรรมวันวิทยาศาสร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
โดย โรงเรียนท่าอุแทพิทยา [22 ส.ค. 2560] 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
Love&Share เพราะรักคือการให้
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ต.ค. 2560] 
ชุมนุม LSV จัดกิจกรรม Love&Share เพราะรักคือการให้ ณ โรงเรียนวัดเชิงคีรี ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อให้ความรู้ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ขับขี่ปลอดภัย และรักษ์ทะเลไทย รวมถ...

Young Local Guide 2017
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ต.ค. 2560] 
โครงการ EIS สวีวิทยา จัดกิจกรรม Young Local Guide 2017 เพื่อฝึกประสบการณ์จริงในด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ณ ท่าเรือเร็วลม...

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้ก...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [02 ต.ค. 2560] 
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) โดยมีนายวินัย คุณวุฒิ เป็นประธานพิธี ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2560 ณค่ายลูกเสือโรงเรีย...

มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [29 ก.ย. 2560] 
ผู้บริหาร ครู สภานักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา เป็นตัวแทนมองดอกดารารัตน์ ( ดอกไม้จันทน์)จำนวน 4,550 ดอก ให้กับวัดพระบรมธาตุสวี 29 กันยายน เวลา 14.30 น.

ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน มุทิตาจิต เกษียณอาย...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [26 ก.ย. 2560] 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โรงเรียนปะทิววิทยา จัดกิจกรรม \"ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ\" แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ครูพนม ทองภูเบศร์ ครู...

วันสันติภาพสากล 2560
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ก.ย. 2560] 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัยได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล ปี 2560 โดยผู้อำนวยการ นายอนันต์ มณีรัตน์ คณะครูนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่ว...

พิธีแสดงมุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึ...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [18 ก.ย. 2560] 
โรงเรียนศรียาภัยจัดพิธีงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ให้แก่คณะคุณครูเกษียณอายุราชการ ณ โดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย โดยมี นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว...

ประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [18 ก.ย. 2560] 
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนศรียาภัย รับการประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยมี นายมนูญ ศิลปรัศมี ร...

ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง ชาวเขียวเหลืองถวายความจงรักภ...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [16 ก.ย. 2560] 
15 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำโดยนางวราภรณ์ พรมมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง ชาวเขียวเห...

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำป...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [14 ก.ย. 2560] 
วันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรียาภัยได้จัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (ชุมพร) สหวิทยาเขตชุ...

เลี้ยงน้อง...ส่งพี่ คราเกษียณโรงเรียนศรียาภัย
โดย โรงเรียนศรียาภัย [10 ก.ย. 2560] 
วันที่ 7 กันยายน 2560 คณะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดงานเลี้ยงให้กับพี่ๆน้องๆ โรงเรียนศรียาภัย “เลี้ยงน้อง...ส่งพี่ คราเกษียณ ” ณ อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภัย

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [08 ก.ย. 2560] 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร จัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด มี 3 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันการจัดการค่า...

คนเก่งศรียาภัย
โดย โรงเรียนศรียาภัย [05 ก.ย. 2560] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายอน...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (English Camp)
โดย โรงเรียนศรียาภัย [05 ก.ย. 2560] 
วันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรียาภัย ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (English Camp) โดยนายมนูญ ศิลปะรัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้...

มุฑิตาจิตครูดิเรก จันทร์วิไล
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [04 ก.ย. 2560] 
4 สิงหาคม 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้ให้มีพิธีมุทิตาจิต คุณครูดิเรก จันทร์วิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อดีตหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

English Camp SPM.11
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [31 ส.ค. 2560] 
31 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 11 ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังก...

สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 15
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [31 ส.ค. 2560] 
31 สิงหาคม 2560 งานห้องสมุดโรงเรียนสวนศรีวิทยา ไดจัดกิจกรรมสัปดาห์สมุดครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 "สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อเทิดพระเกียร...

การอบรมให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [28 ส.ค. 2560] 
28 สิงหาคม 2560 ชมรม To Be Number 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้นักเรียน ครู สมาชิ...

มอบประกาศวันวิทยาศาสตร์
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [24 ส.ค. 2560] 
24 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่ผ่...

งานวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น (งานทะนะบะตะ) 2017
โดย โรงเรียนศรียาภัย [24 ส.ค. 2560] 
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดงานวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น (งานทะนะบะตะ) 2017 เมื่อที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 8 ที่ผ่านมา โดยมี นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเ...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th