<<หน้าแรก   
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2560)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  



สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  ปฏิทิน
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801






  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองส...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [12 พ.ย. 2561] 
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562


การแข่งขันความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวั...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [12 พ.ย. 2561] 
การแข่งขันความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [12 พ.ย. 2561] 
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 


สพม.11 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [05 พ.ย. 2561] 
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) คลิกดูรายละเอียด
ตำแหน่งว...

รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [05 พ.ย. 2561] 
การรับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 13 


การเปิดรับโครงการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [05 พ.ย. 2561] 
ด้วยกระทรวงศึกษาได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมสนันสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนาฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ...

รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
โดย จัดซื้อจัดจ้าง [05 พ.ย. 2561] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ Free WiFi
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [30 ต.ค. 2561] 
ด้วย สดช. ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ


>>อ่านทั้งหมด  










  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร








  e-Service












 


คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [14 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง " เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชน

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรี...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [13 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ขึ้น ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง และห้องเรียนนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน...

การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา...
โดย โรงเรียนเกาะสมุย [10 พ.ย. 2561] 
โรงเรียเกาะสมุยได้รับเหรียญทอง ๒ รายการ ดังนี้ ด.ช. สนั่น ธาตุทำเล ม.2 เหรียญทองกระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย สถิติ 165 ซม. นายอภิราม ชอบการ ม.3 เหรียญทอง เขย่งก้าวกระโดด รุ...

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุย
โดย โรงเรียนเกาะสมุย [10 พ.ย. 2561] 
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุยร่วมประชุมกับนายกสมาคมศิษย์เก่าเกาะสมุย และคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย ณ หอประชุทเทศบาลนครเกาะสมุย ขอขอบคุณ ท่านรอง....

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [09 พ.ย. 2561] 
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ นายภานุศักดิ์ พรหมแช่ม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิ...

การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการป...
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [02 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2561 ณ พีเอ็น รีสอร์ท อ.หลังสวน จ.ชุมพร

เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมศึกษา
โดย โรงเรียนพนมศึกษา [17 ต.ค. 2561] 
ด้วยทางโรงเรียนมีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา โดยมีการขายสินค้าตามกฎระเบียบของทางราชการและโรงเรียนพนมศ...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโน...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [11 ต.ค. 2561] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเ...

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามา...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [11 ต.ค. 2561] 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินกา...

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 1) สาขาวิชาฟิสิกส์...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [11 ต.ค. 2561] 
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดอบรมนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวน 35 คนในระหว่างวันที่ 6-22 ตุลาคม 2561

กิจกรรม วัยหรอย วัย Learn
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [24 ก.ย. 2561] 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม วัยหรอย วัย Learn ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ หอประชุมริมน้ำ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเท...

โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [24 ก.ย. 2561] 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมร่วมกับเทศบาลเทศบาลเมืองท่าข้าม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื...

"ตามระเบียบพัก"
โดย โรงเรียนท่าชนะ [19 ก.ย. 2561] 
ตามที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ได้ใช้สถานที่โรงเรียนท่าชนะเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-20 กันยายน 2...

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [19 ก.ย. 2561] 
9 กันยายนนี้ ศิษย์เก่า ร.ร.ไชยาวิทยา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เดิน - วิ่ง สานฝันปันน้อง พ.ส.ว. ครั่งที่ 1
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [19 ก.ย. 2561] 
โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง สานฝันปันน้อง พ.ส.ว. ครั่งที่ 1

กิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะ Don’t be shy! ทำดีไม่...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [07 ก.ย. 2561] 
28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะ Don’t be shy! ทำดีไ...

นิทรรศการอาชีพอิสระ 2018
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [07 ก.ย. 2561] 
งานแนะแนว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดนิทรรศการอาชีพอิสระ 2018 ขึ้น ในวันที่ 5 กันยายน 2561 บริเวณสวนการะเวก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ #ในการแข่งข...
โดย โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [07 ก.ย. 2561] 
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ #ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)​ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า สุรา...

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาคใ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [07 ก.ย. 2561] 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมโครงการเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ของนักเรีย...

โครงการเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนโค...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [07 ก.ย. 2561] 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมโครงการเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ของนักเรีย...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โดย โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา [08 พ.ย. 2561] 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผู้อำนวยการรักษณา ยอดมงคล ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน อาคาร 1 โดยนาย นายวีระชัย เตือนวีระเดช ประธานกรรมการสถ...

พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เน...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [06 พ.ย. 2561] 
วันจันนทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จัดพิธีการต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ศรียาภัย อาคาร 11 โดยนายธ...

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [13 ต.ค. 2561] 
กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพ

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ...
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [11 ต.ค. 2561] 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) รุ่นที่ 02/2561 ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่า...

นักเรียนรางวัลพระราชทาน
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [06 ต.ค. 2561] 
นส.อนิสา ตะโกพร เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวท่าข้ามวิทยา ได้รับโปรดเกล้าฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ณ พระตำหนักดุสิดาลัย สวนจิตรดา ...

ร้อยรัก ถักทอใจ สานสานใย มุทิตา
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [21 ก.ย. 2561] 
21 กันยายน 2561 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม แสดงมุทิตา ครูสุรพงศ์ ขวัญคีรี ครูปรียา ชูรังสฤษดิ์ ครูกำธร ม่วงไตรรัตน์ ครูพรรณวดี ฮุ่นศิริ ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

สวีวิทยาชนะเลิศ ฟุตบอล สพม.11 คัพ
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ก.ย. 2561] 
สวีวิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสพม.11คัพ ระดับจังหวัดชุมพร รุ่นอายุ 15 ปี

YC ( Youth Counselor) สวีวิทยา
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [05 ก.ย. 2561] 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอิสรีย์ อิฐกอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการ YC ( Youth Counselor) เพื่อนที่ปรึกษา ของงานแนะแนวโรงเรียนสวีวิทยา เ...

ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ส.ค. 2561] 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ตามโครงการ ครม.สัญจร (ชุมพร -...

แชมป์3รุ่น เซปัก-ตะกร้อ กีฬามัธยมฯชุมพร
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [08 ส.ค. 2561] 
สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนด่านสวีวิทยาสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร 3 รายการคือ 1.เซปัก-ตะกร้อชาย อายุไม่เกิน 14 ปี 2.เซปัก-ตะกร้อชาย อาย...

มหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ปร...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [07 ส.ค. 2561] 
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 โดยมีขบวนพ...

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โดย โรงเรียนศรียาภัย [06 ส.ค. 2561] 
โรงเรียนศรียาภัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา กับส่วนราชการจังหวัดชุมพร โดยแบ่งกิจกรรมแต่ละภาคดังนี้ ภาคเช้า คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธ...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [30 ก.ค. 2561] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยานำคณะครู วางพานพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 2...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอ...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [27 ก.ค. 2561] 
26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66...

พิธีถวายสัตย์และถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [26 ก.ค. 2561] 
เมื่อวันที่25กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนด่านสวีวิทยาทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ บำเพ็ญประโบชน์และสวนสนามเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวช...

พิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [25 ก.ค. 2561] 
24 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโ...

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬา
โดย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [20 ก.ค. 2561] 
บริษัท คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

พิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนสวีวิทยา [18 ก.ค. 2561] 
ผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาร่วมกิจกรรม\"พิธีหล่อเทียนพรรษา\"ประจำปี2561 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสวีวิทยา สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ช่อง 11 N...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [17 ก.ค. 2561] 
17 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนศรีวิทยา นำโดย นายปฐมพงษ์ ชวาลิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา และคณะ พร้อมด้วยนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์โรงเรียนสวนศรี...

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [14 ก.ค. 2561] 
13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมกับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนฝรั่งเศส จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจก...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th