<<หน้าแรก   

งานแนะแนว สพม.11


Copyright © 2015 The Secondary Education Service Area Office 11. All Right Reserved.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-203374 Fax. 077-205318
Webmaster : office@secondary11.go.th