รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการรับบริจาคโลหิต
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บริการรับบริจาคโลหิตแก่คุณครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 6 เชิดวัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สรุปผลการบริจาคโลหิตรวมจำนวน 101 ยูนิต การบริจาคดวงตา 17 ราย บริจาคอวัยวะ 16 ราย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-12-2560
ประมวลภาพข่าว [ 21 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงงานดาราศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับคัดเลือกไปนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น [12-12-2560]
 การทดสอบความรู้นักเรียน "Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561 [04-12-2560]
 โครงการรับบริจาคโลหิต [04-12-2560]
 รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะเยี่ยมเยียนครู-นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี [23-11-2560]