รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
การแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 การแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 [28-11-2560]
 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ [24-11-2560]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [20-11-2560]
 จัดนิทรรศการ DLIT งาน EDUCA 2017 [17-10-2560]