รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน (ห้องโสตฯ)
โรงเรียนบ้านนาสาร ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน (ห้องโสตฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1 page 1 / 1  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน (ห้องโสตฯ) [06-12-2560]
 ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน (ห้องโสตฯ) [20-11-2560]
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 [30-11-2560]
 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป [25-02-2560]