รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
พิธีถวายราชสดุดีฯ เนื่องใน วันวชิราวุธ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนปะทิววิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดีล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี พร้อมกันนี้โรงเรียนปะทิววิทยา ได้จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และตราลูกเสือโลกอีกด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [28-12-2560]
 พิธีถวายราชสดุดีฯ เนื่องใน วันวชิราวุธ [24-11-2560]
 ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ [26-09-2560]
 ปะทิววิทยาปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน [15-08-2560]