รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
วันวชิราวุธ
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ โดยมี นางยุพดี สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 วันวชิราวุธ [24-11-2560]
 ระเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด [22-11-2560]
 ทอดกฐินสามัคคีวัดภูพางพัฒนาราม [03-11-2560]
 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C) [11-10-2560]