รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวนศรีวิทยา
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 วันราชสดุดี
24 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 วันราชสดุดี ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งและในวันนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือทั้งหลายทั่วราชอาณาจักร ต่างพากันน้อมราลึกพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย และต่างก็พร้อมใจกันกระทาการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดีแด่พระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดยมีนายปฐมพงศ์ ชวาลิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารประดู่ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน ญานิศา พรหมเรือง ภาพ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 2 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวนศรีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 page 1 / 30  
 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2018 Suansri Festival [29-12-2560]
 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 วันราชสดุดี [24-11-2560]
 รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์ [05-11-2560]
 พิธีบำเพ็ญบุญ และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน [19-10-2560]