รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพื่อพบปะผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพินพิทยาคม พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา และการนำหลักคิดตามแนวศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา”
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3 page 1 / 3  
 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [24-11-2560]
 กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [11-07-2560]
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 [16-06-2560]
 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม  [13-06-2560]