รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายสุนทร เพชรชู ครู คศ.3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นประธาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าอาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายราชสดุดี ผู้บังคับบัญชา นำคณะลูกเสือ เนตรนารีร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆ อาคารเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 page 1 / 21  
 กิจกรรม "คืนความสุขแก่นักเรียน" [15-12-2560]
 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [23-11-2560]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [16-11-2560]
 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  [31-10-2560]