รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าชีวิทยาคม
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าชีวิทยาคม
  1   2 page 1 / 2  
 กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนท่าชีวิทยาคม [26-12-2560]
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21-11-2560]
 ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนท่าชีวิทยาคม [17-11-2560]
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวางคูระบายน้ำ คสล [15-11-2560]