รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
คณิตศาสตร์เรียนหลักสูตร 2 เพิ่มพูนประสบการณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเรียนหลักสูตร 2 เพิ่มพูนประสบการณ์ ในโครงการเครือข่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคใต้ โดยตัวแทนคุณครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2 ท่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบูรณะรำลึกตรัง จังหวัดตรัง ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงงานดาราศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับคัดเลือกไปนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น [12-12-2560]
 การทดสอบความรู้นักเรียน "Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561 [04-12-2560]
 โครงการรับบริจาคโลหิต [04-12-2560]
 รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะเยี่ยมเยียนครู-นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี [23-11-2560]