รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มาบอำมฤตวิทยา
ฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2560 โดยนางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการฝึก ในวันเสาร์ ที่ 18 พ.ย. 2560ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 24 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มาบอำมฤตวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  [18-11-2560]
 ลงนามถวายพระพร [27-07-2560]
 ทบทวน สัมมนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ [23-07-2560]
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา [07-07-2560]