รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการแนะแนวอาชีพ (อาชีพอิสระ) ปี 2560
งานแนะแนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีการบูรณาการกิจกรรมการสอนเรื่องอาชีพ นอกจากการประกอบอาชีพหลัก นักเรียนควรมีทักษะชีวิต เรียนรู้อาชีพเสริม หรือ อาชีพอิสระ เป็นการฝึกการบริหารจัดการในห้องเรียน สู่การลงทุนทำธุรกิจร่วมกัน และบูรณาการสู่การปฎิบัติจริง กิจกรรมอาชีพอิสระจัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00-13.40 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงงานดาราศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับคัดเลือกไปนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น [12-12-2560]
 การทดสอบความรู้นักเรียน "Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561 [04-12-2560]
 โครงการรับบริจาคโลหิต [04-12-2560]
 รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะเยี่ยมเยียนครู-นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี [23-11-2560]