รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2560
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนเรียนดีมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และในโอกาสเดียวกันได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก สภ.สวีมาให้วามรู้ด้านการใช้ยวดยานหาหนะและกฏจราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ [25-11-2560]
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2560 [16-11-2560]
 รับสมัครครูต่างชาติ [13-12-2560]
 ตะกร้อหญิง 18ปี ด่านสวีวิทยา ตัวแทน จ.ชุมพร คัดเลือกนักกีฬาภาค8 [14-11-2560]