รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เมืองหลังสวน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเมืองหลังสวน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองหลังสวน โดยมีนายนพรุจ เขียวสอดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียนได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 15 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เมืองหลังสวน
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [10-11-2560]
 ตัวละครในวรรณคดีออกมาโชว์ตัว ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน [28-06-2560]
 โรงเรียนเมืองหลังสวนรวมพลังแห่งภักดี [24-11-2560]
  พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [13-11-2560]