รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวนศรีวิทยา
รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์
โรงรียนสวนศรีวิทยา ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรายชื่อดังนี้ นางสาวอาริสา กลับสังข์ นางสาวพนัชกร สอนสุทธิ์ นางสาวอ่อนพิมล ชุมศรี นางสาวสุรเพ็ญ ขำเสน นางสาวอชิรญา สุดใจ เด็กหญิงธนภรณ์ สัสดีเมือง นางสาวกัลยรัตน์ จุลสัตย์ เด็กหญิงสิริกร สุดใจดี เด็กหญิงชฎาพร ฉิมหาด นางสาวสุภาภรณ์ มีเดชา เด็กหญิงวรรัตน์ งามสิงห์ นางสาวมติมนต์ กลมแป้น ครูที่ปรึกษา นางสุภาวดี จาวยญ นางสาวโสภิดา ม่วงหีต นางกรรณิการ์ พรหมหาญ นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ นางสาวอ้อมอรุณ บุญอบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวนศรีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 page 1 / 30  
 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2018 Suansri Festival [29-12-2560]
 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 วันราชสดุดี [24-11-2560]
 รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์ [05-11-2560]
 พิธีบำเพ็ญบุญ และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน [19-10-2560]