รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
ทอดกฐินสามัคคีวัดภูพางพัฒนาราม
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูพางพัฒนาราม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 12 / 12  
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ - เนตนารี จ.ชุมพร [01-07-2560]
 การประกวดสวนสนาม [19-06-2560]