รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
ทอดกฐินสามัคคีวัดภูพางพัฒนาราม
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูพางพัฒนาราม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 10 / 12  
 พิธีสำรวจตนและเข้าประจำกอง เครือข่ายลูกเสือวิสามัญ [27-11-2560]
 พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” [25-11-2560]
 การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [20-11-2560]
  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  [07-11-2560]