รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C)
นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 001/2560 ระหว่างวันที่ 11- 17 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-10-2560
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 วันวชิราวุธ [24-11-2560]
 ระเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด [22-11-2560]
 ทอดกฐินสามัคคีวัดภูพางพัฒนาราม [03-11-2560]
 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C) [11-10-2560]