รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
Love&Share เพราะรักคือการให้
ชุมนุม LSV จัดกิจกรรม Love&Share เพราะรักคือการให้ ณ โรงเรียนวัดเชิงคีรี ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อให้ความรู้ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ขับขี่ปลอดภัย และรักษ์ทะเลไทย รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬา ขนม ของเล่น และทุนการศึกษา ให้กับน้อง ๆ จำนวน 32 คน วึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 14 แล้ว ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-10-2560
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 3 / 4  
 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ แนว Active Learning [30-07-2560]
 สวีวิทยา ตัวแทนแข่งขันฟุตบอล ณ เชียงใหม่ [30-07-2560]
 ค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน [30-07-2560]
 โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ [30-07-2560]