รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
Young Local Guide 2017
โครงการ EIS สวีวิทยา จัดกิจกรรม Young Local Guide 2017 เพื่อฝึกประสบการณ์จริงในด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ณ ท่าเรือเร็วลมพระยา อ.เมืองชุมพร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 มีการลงพื้นที่ สำรวจข้อมูล และสัมภาษณ์ข้อมูล เป็นการใช้ความรู้จากห้องเรียน มาต่อยอด ในด้านการสื่อสารจริงกับเจ้าของภาษา เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความกล้าในการพูดสื่อสารได้เป็นอย่างดี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-10-2560
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 3 / 4  
 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ แนว Active Learning [30-07-2560]
 สวีวิทยา ตัวแทนแข่งขันฟุตบอล ณ เชียงใหม่ [30-07-2560]
 ค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน [30-07-2560]
 โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ [30-07-2560]