รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
Young Local Guide 2017
โครงการ EIS สวีวิทยา จัดกิจกรรม Young Local Guide 2017 เพื่อฝึกประสบการณ์จริงในด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ณ ท่าเรือเร็วลมพระยา อ.เมืองชุมพร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 มีการลงพื้นที่ สำรวจข้อมูล และสัมภาษณ์ข้อมูล เป็นการใช้ความรู้จากห้องเรียน มาต่อยอด ในด้านการสื่อสารจริงกับเจ้าของภาษา เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความกล้าในการพูดสื่อสารได้เป็นอย่างดี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-10-2560
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]