รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี
ผู้บริหาร ครู สภานักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา เป็นตัวแทนมองดอกดารารัตน์ ( ดอกไม้จันทน์)จำนวน 4,550 ดอก ให้กับวัดพระบรมธาตุสวี 29 กันยายน เวลา 14.30 น.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-09-2560
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 3 / 4  
 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ แนว Active Learning [30-07-2560]
 สวีวิทยา ตัวแทนแข่งขันฟุตบอล ณ เชียงใหม่ [30-07-2560]
 ค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน [30-07-2560]
 โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ [30-07-2560]