รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี
ผู้บริหาร ครู สภานักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา เป็นตัวแทนมองดอกดารารัตน์ ( ดอกไม้จันทน์)จำนวน 4,550 ดอก ให้กับวัดพระบรมธาตุสวี 29 กันยายน เวลา 14.30 น.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-09-2560
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 2 / 4  
 โครงการปลูกป่า และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี  [08-08-2560]
 พิธีมอบทุนการศึกษา [04-08-2560]
 อบรม คกก.ที่ปรึกษาชมรม To be Number One [03-08-2560]
 สวีวิทยาเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่โครงงานคุณธรรม [02-08-2560]