รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)
นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่า มอบรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ การส่งหนังสือเก่าเข้าร่วมประกวด กรุสมบัติ และร่วมชมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสวีวิทยา 8 ส.ค.2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]