รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
พิธีมอบทุนการศึกษา
ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอำเภอสวีและทุ่งตะโก จำนวน 93 ทุน 12 โรงเรียน มีนายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี เป็นประธานกล่าวเปิด นายภาคภูมิ ศรียารักษ์ ผจก.โครงการสำรวจประเทศไทย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 40 ปีสวีวิทย์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-08-2560
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]