รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
อบรม คกก.ที่ปรึกษาชมรม To be Number One
นายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมนักเรียน/ คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม To be Number One ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ มีนายสำรวจ ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-08-2560
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]