รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
สวีวิทยาเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่โครงงานคุณธรรม
่นักเรียนสวีวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันโครงงานคุณธรรม(ระดับม.ปลาย)ระดับภูมิภาค กิจกรรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \" เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\" ปีการศึกษา 2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-08-2560
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]