รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ แนว Active Learning
คณะครูโรงเรียนสวีวิทยา ร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ แนว Active Learning โดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ จังหวัดสุราษฎณ์ธานี ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-07-2560
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]