รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
สวีวิทยา ตัวแทนแข่งขันฟุตบอล ณ เชียงใหม่
นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในความตั้งใจและมุ่งมั่น ของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-07-2560
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]