รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
ค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
โครงการ EIS โรงเรียนสวีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีนางอุไรวรรณ สมตน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเชื่อมั่น ไม่อายที่จะพูดสื่อสาร เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ มีครูและนักเรียนในโครงการเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ณ บ้านเลรีสอร์ท อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-07-2560
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]