รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โรงเรียนสวีวิทยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสวนป่าหลังสวน.เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา, เทศบาลนาโพธิ์และชุมชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่าฯ. " กิจกรรมโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ " เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขวาง บ้านเกาะเรือโกลน ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-07-2560
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 Love&Share เพราะรักคือการให้ [05-10-2560]
 Young Local Guide 2017 [05-10-2560]
 มอบดอกดารารัตน์ให้วัดพระบรมธาตุสวี [29-09-2560]
 เปิดห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) [08-08-2560]