รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้  
รายละเอียด :
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 26- 28 มีนาคม 2561 ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49 page 1 / 49  
 วีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [28-12-2560]
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการแก้ไขกฏหมาย [28-12-2560]
 นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ [28-12-2560]
 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา [28-12-2560]