รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้  
รายละเอียด :
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 26- 28 มีนาคม 2561 ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45 page 1 / 45  
 การประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา  [15-12-2560]
 การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 [15-12-2560]
 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561  [15-12-2560]
 การสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี [15-12-2560]